மாகாண பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபைகள்
மாகாண போக்குவரத்து அதிகாரசபைகள் மாகாணத்தினுள் போக்குவரத்து செயற்பாடுகளை ஒழுங்குறுத்துவதற்கான தத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளன.

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, கிழக்கு மாகாணம்

உள்ளக துறைமுக வீதி,திருகோணமலை.
தொலை பேசி : 026 2226350
தொலைநகல் : 026 2226793
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வலை : www.ep.gov.lk/transportindex.asp

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, தென் மாகாணம்

இல.67,லின்பான் வீதி,கோட்டை, காலி.
தொலை பேசி : 091- 2234237 /091 - 5458187-88
தொலைநகல் : 091 - 5458187-88
மின்னஞ்சல் : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
வலை : www.sprpta.lk

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, மேல் மாகாணம்

இல: 59, ரொபேர்ட் குணவர்த்தன மாவத்தை, பத்தரமுல்லை
தொலை பேசி : 011-2871353/011-5557554
தொலைநகல் : 011-2819544

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, வடமேல் மாகாணம்

இல: 150, ரஜபீல்ல மாவத்த, குருநாகல்

தொலை பேசி : 037-2222617/037-4692296
தொலைநகல் : 037-2229820/037-2229819

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, சப்ரகமுவ மாகாணம்

ரத்தம்பலவத்த, கேகாலை

தொலை பேசி : 0352232295
office (Rathnapura) : 045 2222085
தொலைநகல் : 045-2222181

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, மத்திய மாகாணம்

இல: 595 திகண வீதி

தொலை பேசி : 081-2242412/ 081-2424326
தொலைநகல் : 081-2424326

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, வடமத்திய மாகாணம்

செயலகம், அனுராதபுரம்

தொலை பேசி : 025-2236227/025-2220767
தொலைநகல் : 025-2224643

வீதிப் பயணிகள் போக்குவரத்து அதிகாரசபை, ஊவா மாகாணம்

குதிரை பந்தைய வீதி, பதுளை

தொலை பேசி : 055-2222810/055-2231919
தொலைநகல் : 055-2222462/055-2225003

பிந்திய செய்திகளும் நிகழ்வுகளும்

தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட…

  தன்னியக்க பொதுமக்கள் முறைப்பாட்டு முறைமையை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது…

இணைந்த நேரசூசியை அமுல்படுத்துத…

60:40என்ற விதத்தில் தனியார் மற்றும் இ.போ.ச. பேரூந்துகளை ஒரே இடத்திலிருந்து புறப்பட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, 2014, சனவரி 15ஆம் திகதி முதல் இந்த நேரசூச…